;

bài thơ xuân


Lời Xuân

Thơ -Truyện- Sách

Ngày xuân từng hạt nắng vàng/Vương lên mái tóc đẹp hoàng hôn mưa/Áo ai tím cả vườn xưa/Chiều xuân phố thị nắng mưa đủ màu...

Nhân đọc một bài thơ xuân của thi hào J.W. von Goethe

Xuân

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) là một văn sĩ, thi sĩ, kịch tác gia, khoa học gia, triết gia, chính tri gia, nói chung là một nhà thông thái lừng danh nhất của nước Đức, và đồng thời cũng là một gương mặt khá tiêu biểu cho nền tư tưởng và văn

Những bài thơ Xuân

Xuân

Giao thừa bừng rực sao sa/Mùa Xuân Phật Đạo nở hoa nhiệm mầu/Mái thiền xoa dịu nỗi đau/Đường tu Tịnh Độ, tìm vào Chân như..