;

đi chùa tại lào


Đầu năm hành hương viếng chùa ở Lào

Quốc tế

Sau Tết Âm lịch hàng năm, nhiều người Việt thường có thói quen đi hành hương, bái Phật ở nhiều nơi, không chỉ đến các chùa trong nước mà còn đến các nước xung quanh. Trong đó, Lào cũng được xem là một điểm đến cho những người muốn hành hương.