;

ghpgvn tỉnh phú thọ


Phú Thọ: Khai khóa An cư kiết hạ PL.2561

Miền Bắc

Theo truyền thống Phật giáo, hàng năm đến mùa hạ Chư Tăng tập trung về một trú xứ, để thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng vân du hóa độ và làm công tác Phật sự.