;

học thiền


Phật pháp vào nhà tù

Đời sống

Gọi nhà tù là "tu viện bất thường" cũng đúng, vì ở đó, các phạm nhân được giáo dưỡng theo cách đặc biệt. Và đặc biệt hơn khi họ có thể được gặp những vị thầy thuộc các tôn giáo khác nhau để được nghe chia sẻ về đạo lý, cách thức sống thiện, chuyển hó

Việt Nam có bao nhiêu thiền sư?

Sự kiện - Vấn đề

“Việt Nam chúng ta có bao nhiêu thiền sư, Việt Nam có bao nhiêu thầy giáo dạy thiền?” là công án thiền của tôi sáng nay. Tôi sẽ ngồi thiền thật bình an. Tôi sẽ hành thiền trong yêu thương và hiểu biết với các thầy và các bạn thiền sinh sáng nay.