;

ht thích ngộ tánh


Lễ bách nhật trai tuần HT.Thích Ngộ Tánh

Miền Nam

Ngày 13-3-2021 (1-2-Tân Sửu), tại chùa Thiên Bửu (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) môn đồ Pháp quyến trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm bách nhật trai tuần cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thích Ngộ Tánh, UVHĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kh

Khánh Hòa: Lễ lạc thành chùa Đức Hòa

Miền Nam

Ngày 6-5-2018 (21-3 Mậu Tuất), HT.Thích Ngộ Tánh, UVHĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Đức Hòa thị xã Ninh Hòa và Tăng chúng bổn tự đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh tạ lạc thành.

Lễ tưởng niệm Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang

Miền Nam

Lễ tưởng niệm Thánh tử đạo Thích nữ Diệu Quang cùng chư Thánh tử đạo vị pháp thiêu thân đã diễn ra sáng 9-8 (25-6 Ất Mùi) tại chùa Đức Hòa (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Buổi lễ do chư tôn đức Ni thuộc Thị hội Phật giáo Ninh Hòa tổ chức nhằm tri

Khánh Hòa: Lễ nhập tự chùa Đồng Quang

Miền Nam

Được quý cấp Giáo hội, chính quyền địa phương đồng chấp thuận, sáng ngày 30-7 (15-6 Ất Mùi) tại chùa Đồng Quang, xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ nhập tự.