;

lễ khánh tạ


Sóng lặng biển êm

Văn học - Tùy bút

Tưởng niệm Ni Sư Thích Nữ Như Thủy vừa viên tịch vào lúc 8:15 sáng ngày 17 tháng 03 năm 2018 tại Chùa Phổ Hiền Thành Phố Worcester, Tiểu Bang Massachussets, Hoa Kỳ).

Lễ khánh tạ Bửu Liên Hoa Viện

Miền Nam

Trong hai ngày 29,30-3 (29,30-2 Giáp Ngọ), Tăng chúng Bửu Liên Hoa Viện, thôn Đại Điền Đông, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ Khánh tạ Lạc thành ngôi Đại Hùng Bửu Điện, Trai Tăng cúng dường, Trai đàn chẩn tế, cầu