;

nhạc chờ ca khúc phật giáo


Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tín tân viên tịch

Thông báo

Chúng con, chúng tôi vừa nhận được thông tin Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Tín - Pháp danh: Tâm Nhẫn - Ủy viên HĐCM TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì Sắc Tứ Long Sơn - số 22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang vừ