;

ni trưởng diệu không


Chùa Kiều Đàm Huế

Miền trung

Chùa Kiều Đàm tọa lạc trong một khu vực tập trung nhiều chùa tại ấp Bình An, làng Phú Xuân, huyện Hương Thủy ngày trước, nay thuộc phường Trường An, thành phố Huế...