Từ khóa: pakchong


Vợ chồng chị Lan anh John mến mộ đạo Phật, thực tập tinh tấn

Trong ngôi nhà của anh chị thật sự có rất nhiều tượng Phật. Nhiều lắm. Tôi lấy máy điện thoại ra chụp vài bức. Ngôi nhà của anh chị thật là đẹp và tràn ngập năng lượng. Thích nhất là phòng nào cũng có tượng Phật ở đủ các tư thế. Chỉ cần ngồi ngắm tượ

Về với khóa tu Làng Mai tại Thailand xuân 2013

Như vậy là ngày 24 04 2013 các thiền sinh từ khắp mọi nơi quy tụ về để cùng nhau tu học, để cùng nhau thực tập những lời dạy của Đức Phật. Tuyệt diệu thay Đức Phật ra đời. Tuyệt vời thay tăng thân cùng nhau tu tập. May mắn thay khi chúng ta dành thời

Trang 1  /  1  (3)