;

phá hoại phật giáo


Góc nhìn về chùa to Phật lớn

Sự kiện - Vấn đề

Nếu nói chùa to Phật lớn, thì cả trong nước lẫn nước ngoài, được bao nhiêu ngôi chùa to Phật lớn, ở nước ngoài, Chùa vẫn phải đóng thuế, vẫn phải mua bảo hiểm, vẫn phải trả tiền nợ ngân hàng, vẫn phải trả tất cả các khoản chi phí khác...

Trần Tâm là ai ?

Sự kiện - Vấn đề

Cách đây vài năm, tôi có quen một cư sĩ giới thiệu tôi về Mình Sư Trần Tâm, là một bậc thầy rất từ bi, được quay Clip chim chóc bao quanh, đang hành đạo tại Campuchia và nhiều người theo học. Nghe vậy, tôi cũng bán tín bán nghi.

Âm mưu phá hoại Phật giáo của Pháp Luân Công

Sự kiện - Vấn đề

Pháp Luân Công, một tổ chức ngụy trang Phật giáo, đã bóp méo giáo lý của Phật giáo. Cộng đồng Phật giáo phản đối việc đăng ký của Pháp Luân Công cũng là để làm sáng tỏ và bảo vệ Phật giáo chính thống thì lại bị buộc tội không coi trọng nhân quyền. Ai