;

tại gia


Công đức tu ngày Trai Giới

Luận đàm - Giảng kinh

ày các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, c

Phật tử phải là người chân thật

Đời sống

Là Phật tử chúng ta phải hiểu rằng một lời nói dối, một hành vi gian dối dù che dấu được người đời nhưng nó đã được ghi vào tạng thức của mình và sẽ không bao giờ xóa mờ, ngoại trừ ăn năn, sám hối.

Mùa xuân trong nét đẹp người tu xuất gia và tại gia

Xuân

Mùa xuân trong nét đẹp của người tu xuất gia hay tại gia là ở tâm hạnh của Bồ Tát, nhân cách nghiêm tịnh, giới đức khiêm cung. Được gần các "Bậc Thiện Nhân" con người sẽ cảm nhận vô lượng an lạc hạnh phúc, như được hưởng gió mát và ánh nắng ấm áp, đầ

Tự tu tập tại nhà

Thông báo

Nhiều người trong chúng ta đã thật sự quan tâm đến tu tập, đến chỉnh sửa thân tâm để có hạnh phúc mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí mỗi phút giây. Tuy nhiên đa phần cần đến tăng đoàn – cộng đồng của những người bên nhau và cùng nhau tu tập theo con đường c