;

Tấn hương cúng dường


Tìm hiểu Nghi Lễ Tấn hương cúng dường chư Phật

Nghi lễ tổng hợp

Trên đầu của những người xuất gia theo đạo Phật thường có những vết sẹo tròn, đây là vết tích của việc đốt hương cúng dường chư Phật. Trong Phật giáo lễ này còn được gọi là “Tấn hương” (đốt hương), “Nhiệt đảnh” (Đốt đầu) hay còn gọi là “Đốt Liều”.