;

Tang lễ theo Phật giáo


Nghi thức cúng đám tang

Nghi lễ tổng hợp

Tổ chức đám tang cho người đã khuất để tưởng niệm và tiễn biệt là điều nên làm. Tuy nhiên, việc làm tang lễ không cần phải quá phiền phức, rườm rà, câu nệ hình thức, tiền bạc. Phật giáo muốn hướng chúng sanh đến việc tổ chức tang lễ sao cho thật đơn

Dẫn chương trình tang lễ Phật giáo

Nghi lễ tổng hợp

Theo Phật giáo, cái chết chỉ là sự bắt đầu cho một kiếp sống mới. Người chết sẽ chấm dứt kiếp sống hiện tại, và bắt đầu đầu thai chuyển kiếp tới một kiếp sống khác và tang lễ của một người đệ tử Phật chỉ nên tiến hành trong sự giản dị, không nên chú

Những lễ tiết trong một tang lễ Phật giáo

Nghi lễ tổng hợp

Phương thức cầu siêu, quan niệm chính thống của Phật giáo có sự khác biệt so với tập tục dân gian. Vì trong dân gian, do sự pha trộn nhiều yếu tố tín ngưỡng nên có những hình thức cầu siêu mang nặng tính chất mê tín, cầu xin một năng lực siêu nhiên b

Bà thuyết linh

Nghi lễ tổng hợp

Thuyết Linh là thuyết pháp cho các chư hương linh hướng về Phật pháp mau quy y Tam Bảo để sớm được thoát ra khỏi địa ngục được sanh về nước Cực Lạc.