;

Bài viết của tác giả: Chùa Bằng


Lễ tác pháp hậu an cư Trường hạ Thanh Lương Hà Tĩnh

Chiều ngày 1 tháng 7 năm 2015 nhằm ngày 16 tháng 5 năm Ất Mùi, tại chùa Thanh Lương – thị trấn Xuân An – Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã trang nghiêm tổ chức đã Lễ tác pháp hậu an cư PL.2559 - DL. 2015 cho 27 hành giả an cư

Ngày tu an lạc tháng 5 năm Ất Mùi tại Chùa Bằng

Ngày 28 tháng 6 năm 2015, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Ất Mùi, đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng (Linh Tiên tự) để tham dự ngày tu bát quan trai theo lịch tu học hàng tháng.

Bốn đôi bạn trẻ tổ chức lễ hằng thuận tại Chùa Bằng

Dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự chứng minh của: Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm và chư tôn đức Tăng bản tự, sự tham dự của họ hàng hai bên cùng Đạo tràng Pháp Hoa chùa Bằng và câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử chùa Bằng, bốn đôi bạn

CLB thanh niên Phật tử tổ chức lễ phóng sinh, cầu an mùa Phật đản

Một ánh nến được thắp lên, bóng tối sẽ lùi dần. Một niệm thiện được thắp sáng, niệm ác từ từ chuyển hóa. Đại chúng đồng quỳ trang nghiêm, đặt ánh nến lên ngang trán, nghĩ đến bốn ân trọng, khởi lòng sám hối những lỗi lầm đã trót gây ra, đồng thời hướ

Chùa Hoa Nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL 2559 - DL2015

Tối ngày 22 tháng 05 năm 2015, nhằm ngày 05 tháng 04 năm Ất Mùi, Đại đức trụ trì Thích Quàng Tín cùng nhân dân Phật tử chùa Hoa Nghiêm - thôn Sâm Hồ - huyện Thường Tín - HN đã trang nghiêm tổ chức lễ Phật Đản PL2559 - DL2015.

Hà Nội: Đại lễ Phật đản và khai đại hồng chung chùa Vạn Phúc

Hôm nay, ngày đầu tiên trong mùa Phật đản, mùa hoan hỷ của chúng sinh nhân kỷ niệm ngày đức Phật hiện thị trên cõi nhân gian, một lần nữa chúng ta như cảm nhận uy vũ của Thế Tôn dưới cội Bồ Đề hơn hai nghìn năm trăm năm trước cho tới bây giờ vẫn còn

Đại giới đàn Hà Nội: Ngày hành sám thứ 6 và thứ 7

Tiếp tục chương trình của Đại giới đàn Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015, nhằm ngày 25 tháng 02 năm Ất Mùi, 252 vị Giới tử đã vân tập về Giảng đường chùa Bằng (Linh Tiên tự) lắng nghe thời pháp thoại Giáo giới về “Kệ Giới Kinh của bảy Đức Phật”của Đạ

Đại giới đàn Hà Nội: Ngày hành sám thứ 4 và thứ 5

Có thể nói thẳng rằng việc hưng thịnh của Phật pháp chính là ở nghiêm trì giới luật chứ chẳng phải ở hoằng pháp, thuyết pháp...Đệ tử Phật không tuân trì giới luật thì trực tiếp liên quan đến sự hưng vong của Phật giáo cũng như Phật pháp.

Đại giới đàn Hà Nội: Ngày hành sám thứ ba

Xuất gia hay còn gọi là “từ thân cát ái” nghĩa là từ bỏ cuộc sống gia đình để sống đời phạm hạnh, không cha mẹ họ hàng thân thuộc, sống cuộc sống viễn ly không tài sản, “ái sở thân” chuyển thành tâm từ bi.

Đại giới đàn Hà Nội, hành sám và pháp thoại Giáo giới

Người xuất gia là mang trong mình một trọng trách nặng nề, là khuôn mẫu của nhân thiên. Song, giới luật là bước đầu tiên làm nền tảng để đạt được mục đích mĩ mãn, nếu không có “Chỉ trì Giới và Tác trì Giới” thì làm sao đạt được lý tưởng của một vị Tỳ