;

Bài viết của tác giả: Chùa Bằng


Hà Nội: Ngày tu an lạc đầu tiên năm Nhâm Dần tại chùa Bằng

Ngày 03 tháng 04 năm 2022, tức ngày 03 tháng 03 năm Nhâm Dần, đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng - Linh Tiên Tự (số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để tham dự ngày tu bát quan trai đầu tiên của nă

Trang 5  /  24