Bài viết của tác giả: Dương Kinh Thành


GH Phật giáo VN 30 năm được và mất gì?

Thời gian 30 năm , so với tuổi thọ trung bình người Việt Nam chúng ta, đó là giai đoạn trưởng thành chín chắn, đầy đủ bản lãnh bước vào đời , chấp nhận đương đầu với nhiều thử thách lớn hơn, để tiếp tục củng cố thêm nhân cách sống cho mình , cho toàn

Vài suy nghĩ về bài báo “Văn nghệ Phật giáo, nhìn lại”

Kể cũng đã lâu lắm rồi, từ khi bản tin Giác Ngộ đăng bài giới thiệu và ca ngợi Nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản đạt kỷ lục quốc gia, đây là lần thứ hai tôi cố gắng tìm mua cho được bản tin có đăng bài “VĂN NGHỆ PHẬT GIÁO, NHÌN LẠI” của hai tác giả Giang Phong và

Trang 8  /  8