Bài viết của tác giả: Quảng Trí


Không nên xem thường vị tu sĩ nhỏ tuổi

Một vị Vương tử bé, một con rắn con, một đốm lửa nhỏ, và một vị tu sĩ trẻ. Vị Vương tử tuy còn bé nhưng cũng có Vương tính của một vị vua. Một con rắn độc tuy nhỏ bằng chiếc đũa, nhưng nó có thể căn chết người trong chốt lát. Một đốm lửa nhỏ có thể l

Ngày ăn chay Việt Nam – Tại sao không ?

Việc ra mắt CLB Unesco Văn hóa Ẩm thực chay lúc này là đúng lúc, đúng với sự quan tâm của người Việt Nam nói riêng và của nhân loại nói chung, câu lạc bộ sẽ chung tay cùng cộng đồng người Việt Nam và kết nối vòng tay với nhân loại chống lại biến đổi

Trang 1  /  1