;

Bài viết của tác giả: TK Thích Phước Thái


Nam Định: Lễ hội truyền thống Chùa Keo Hành Thiện

Ngày 8/10 (tức ngày 12 tháng 9 âm lịch), lễ hội Chùa Keo Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) tưởng nhớ Không Lộ Thiền sư và các bậc tiền nhân có công khai ấp, lập thôn đã chính thức khai mạc. Đây là một trong những lễ hội truy

Trang 1  /  1