;

Bài viết của tác giả: TT.Thích Đồng Bổn


Trĩu nặng bên lòng với Phật giáo Hà Tĩnh

"Trĩu nặng bên lòng với Phật giáo Hà Tĩnh" - là tựa đề bài viết của Hòa thượng Thích Đồng Bổn nhân dịp thầy có chuyến Phật sự đi qua Hà Tĩnh cách nay hơn 20 năm, bài viết đã đăng trên Báo Giác Ngộ (bản in giấy). Người Phật tử xin trân trọng giới thiệ

Những bài Sám văn phát nguyện (1)

Khi một người không tái phạm lỗi lầm lần thứ hai, chúng ta đã sám hối quá khứ. Chúng ta không những phải sám hối tội nghiệp đã biết, càng phải sám hối cho những tội nghiệp không biết, luôn luôn sám hối.

Tiểu sử Hòa thượng Thích Mật Thể

Sau hiệp định Genève, năm 1957, Ngài được về an trú ở Nghệ An. Trong thời gian ở Nghệ An, Ngài đã phiên dịch và trước tác khá nhiều kinh sách, nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh, những tác phẩm này đã bị thất lạc, chỉ còn lại quyển “Thế giới quan Phật gi

Tiểu sử Hòa thượng Thích Đức Tâm

Hòa thượng Thích Đức Tâm, pháp danh Nguyên Tánh, pháp hiệu Đức Tâm, thuộc dòng Lâm Tế Liễu Quán đời thứ 44. Ngài thế danh Trần Hoài Cam, sanh ngày 12 tháng 10 năm Mậu Thìn (1928) tại làng Hồi Thành, xã Hương Lưu, tỉnh Thừa Thiên, nay thuộc phường Vĩ

Trang 1  /  1