;

Bài viết của tác giả: Thích vân Phong


Thái Lan: Thiền phái Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc tiếp tục cứu trợ

Các nhà dự báo thời tiết cho rằng lũ lụt trong mùa mưa năm nay trầm trọng nhất trong 50 năm qua tại Thái Lan. Chư tôn đức Tăng già và những Phậttử tình nguyện viên, Thiền phái Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc đã đến Thái Lan chia sẻ lần thứ hai lần cứu trợ

Lý tưởng Bồ tát đạo & con đường phát Bồ đề tâm ăn chay

Lý tưởng khác với chủ nghĩa giáo điều ở chỗ nó không đóng khung cứng nhắc. Lý tưởng thúc đẩy và khuyến khích sự tự do quyết định của cá nhân, và do đó, khác với chủ nghĩa giáo điều, nó không cần sự biện hộ của tư liệu lịch sử hay lý luận.

Hàn Quốc: Tổ Đình Hải Ấn, Thu hoạch bắp cải làm Kim Chi

Tổ đình Hải Ấn Tự, Già Da sơn (Gada-san), Xã Già Da (Gaya-myeon), quận Xiểm Xuyên (Hapcheon-gun) tỉnh Khánh Thượng Nam (Gyeongsang-nam), Hàn Quốc, đã chuẩn bị dự trử Kim chi cho mùa Đông năm 2011, chư Tăng cùng các Phật tử bổn tự thu hoạch bắp cải từ

Hàn Quốc: Hình ảnh về Lạc Sơn Cổ Tự (Naksansa - 洛 山 寺),

Lạc Sơn (Naksan) là một thuật ngữ phiên âm từ (Botarakgasan -补陀落山), nơi Bồ tát Quán Thế Âm thị hiện. Vì vậy, núi Lạc Sơn (Naksan) còn được gọi là Potalaka. Nơi Bồ tát Quán Thế Âm hàng phục Long vương giúp mưa thuận gió hòa.

Lãnh đạo các Tôn giáo Hàn Quốc một chuyến thăm Bắc Hàn

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2011, một phái đoàn Bảy đại diện của Hội nghị Hàn Quốc về Tôn Giáo và Hòa Bình (KCRP) có mặt tại sân bay Quốc tế Incheon vào sáng sớm để sang Bắc Triều Tiên trong 3 đêm 4 ngày (từ ngày 21 đến 24.9.2011) với mục đích hòa giải d

Chùa Nam Hoa Tào Khê

Lục tổ điện được xây lại vào năm Minh Hoàng Trì thứ 3 (1490), trùng tu lần cuối vào năm 1933.

Hàn Quốc: PG cứu trợ lũ lụt tại Thái Lan

Vào ngày 01 tháng 11 năm 2011 chư tôn đức Tăng già Thiền phái Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc vừa hay tin thiên tai nước bạn, liền cứu trợ khẩn cấp và chia sẻ cùng đồng bào lũ lụt tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Trang 2  /  2