;

Bài viết của tác giả: Thanh Hùng


Cội Bồ Đề - Cơn lốc và hạt cát

Một chuyến hành hương vừa qua, tôi đã trở về nơi ấy, đất nước hung vĩ của một vĩ nhân, người thầy của 3 cõi, đáng trân trọng như thế.

Dấu vết của Luân hồi

“Có cả thảy sự vật là tâm, ly cả thảy sự vật là tánh”. Sao là có cả thảy sự vật? Đó là một câu hỏi để một người hành giả bắt đầu tìm về dấu vết của nó. Một lỗ thủng vào nhà. Ánh sáng ấy lọt vào lỗ thủng đó đi vào nhà. Chúng ta quan sát nhìn thấy nó c

Trang 1  /  1