;

cách trì chú


Ý nghĩa của việc tụng kinh, trì chú niệm Phật

Bài giảng - Kinh

Người Phật tử thuần thành phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật.Nếu chúng ta không tụng kinh, niệm Phật để cho tâm hồn được sáng suốt, tỏ ngộ, phát trí thanh tịnh lễ, biến nhập pháp giới lễ, chánh quán lễ, thật tướng bình đẳng lễ và 5 món diệu hương đ

Ý nghĩa câu thần chú Om Mani Padme Hum

Mật tông

Tương tự, kinh Lăng Nghiêm cũng nói: “Mầu nhiệm thay là âm thanh siêu việt của Quán Thế Âm. Đấy là âm thanh tối sơ của vũ trụ… Đó là tiếng thì thầm âm ỉ của thủy triều trầm lắng. Tiếng mầu nhiệm ấy đem lại giải thoát bình an cho tất cả hữu tình đang

Thiền quán mật chú Chuẩn Đề qua kinh Kim Cang (P1- 2)

Mật tông

Cái hằng giác biết đó trong cái lăng xăng hỗn tạp đó, cái hằng biết đó trong vô thủy, vô chung ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai không sai khác, không thêm, không bớt, không sáng tối. Ngài đã được Đức Đạt Ma chỉ cho “cái biết” để hàng phục tâm mình.