;

covid-19


Người biết Tàm - Quý...

Sự kiện - Vấn đề

Người có tâm tàm quý, họ sẽ suy nghĩ những việc của mình, luôn cân nhắc, chắt lọc ý tứ từ trong suy nghĩ cho đến hành động; mỗi một việc họ làm đều phản quang soi chiếu lương tâm của mình.

Người Phát ngôn của Chính phủ: Tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu

Xã hội - Tâm linh

hủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và thực hiện nghiêm các công thức, phương châm phòng, chống dịch đã được tổng kết. Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh, có các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bìn

Ban Quản trị Lăng Ông tổ chức Đại lễ trai đàn chẩn tế bạt độ kỳ siêu cho người tử nạn vì dịch COVID-19

Xã hội - Tâm linh

Ngày 23/11/2021 (nhằm 19/10 năm Tân Sửu), HT. Thích Tịnh Thành – Trụ trì chùa Trúc Lâm (quận Gò Vấp) phối hợp cùng Ban Quản trị Lăng Ông Lê Văn Duyệt và Ban quý tế trang nghiêm tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho chư vị hương linh tử nạn vì đại dịch COVID-19