;

phật giáo hà nội


Phái đoàn Chư tăng Srilanka thăm chùa Bằng - Hà Nội

Miền Bắc

Theo chương trình giao lưu tu học và tìm hiểu văn hoá Phật giáo Việt Nam, vào ngày 9/10/2023, Phái đoàn Chư Tăng Sri Lanka dưới sự hướng dẫn của ông Mahesh Premathilake - Tham tán Công sứ kiêm Chánh văn phòng Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam đã có