;

thượng tọa Thích Viên Thành


Viếng thăm Myanmar xứ sở của xá lợi Phật (phần 7)

Du Lịch

Đến Myanma tôi thấy có những nét rất Ấn Độ. Đến đây bạn sẽ gặp những người dân hiền lành và rất tốt bụng. Cá nhân tôi mạo muội đưa ra kết luận: Ở đâu có Phật giáo, ở đó người dân đều hiền lành và sống rất đức độ. Thực ra cũng rất đơn giản thôi bởi đã

Nhớ mãi Thầy

Nhân vật

Thầy của chúng tôi là cố Thượng Tọa Thích Viên Thành. Thầy là trụ trì của chùa Hương Tích, vùng đất thiêng, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. (Bây giờ chúng tôi đều gọi thầy bằng 1 từ rất trân trọng là TỔ)