;

về chùa tu phật thất


Về chùa tu Phật thất

Tuổi trẻ - Nhật ký

Phật thất là khóa tu “bảy ngày niệm Phật” do Hòa thượng Đạo trưởng khởi xướng tiên phong. Sau chuyến Phật sự ở Đài Loan, Hòa thượng đã suy tư và tìm cách nhân rộng mô hình tu học này đến cho Phật giáo Việt Nam thời điểm bấy giờ.