;

vía bồ tát quán thế âm


Nhân duyên với ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Văn học - Tùy bút

Trong dòng chảy nhân duyên bất tận ta vô tình hay tác ý để nhận được kết quả theo nhân duyên ấy. Và chuyến xe du lịch ngày hôm ấy chính là nhân duyên đưa tôi vào đạo. Đó là chuyến đi mang dấu ấn lịch sử trong cuộc đời tôi. Cũng chính buổi chiều ấy đã