;

xuân giáp thìn


Năm rồng nói chuyện rồng

Xuân

Trong luật Dược sự của Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tả có hai loại rồng: Một loại thì tự phát nguyện đến quy y Phật, nghe pháp giác ngộ như rồng Kṛṣṇa (Hắc giả long vương 黑者龍王) và rồng Gautamaka (Kiều-đàm-ma long vương 憍曇摩龍王).

Sớ Giao thừa Giáp Thìn (2024)

Nghi lễ tổng hợp

Trước yêu cầu của đông đảo bạn đọc, hỏi về nội dung Sớ Giao thừa năm nay (Giáp Thìn 2024), Tổ Công tác bạn đọc đã liên hệ với chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN và được sự hướng dẫn, tùy thuận cung cấp nội dung sau, xin giới thiệu nơi đây để mọi người c

Nhà Phật và cây nêu ngày Tết

Xuân

Cây nêu ngày Tết có từ bao giờ, tôi không rõ, chỉ biết từ nhỏ tôi đã thấy cây nêu. Cây nêu đã từng gắn liền với tập tục ăn Tết của nhân dân ta, từ nông thôn đến thành thị, từ gia đình, nhà thờ, chùa chiền, đến cơ quan.

Xuân an nhiên

Thơ -Truyện- Sách

Xuân về bỏ những được - không/An nhiên nhẹ gánh tang bồng khói sương/Trao nhau lời mến lời thương/Trọn năm hạnh phúc trên đường đạo tâm.