;

Bài viết của tác giả: Hồng Lam


Lễ hằng thuận tại chùa Phúc Linh

Chiều ngày 16-10-Quý Mão (28/11/2023), tại chùa Phúc Linh, thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đã diễn ra lễ hằng thuận cho đôi Phật tử Nguyễn Thế Hoàng – PD Thánh Nguyên và Nguyễn Quỳnh Anh – PD Thánh Anh.

Cách niệm và quán tưởng Đức Phật Dược Sư để trị bệnh

Đức Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông, Ngài là hiện thân của mười phương ba đời chư Phật với nguyện lực cứu chữa bệnh tật cho tất cả chúng sinh. Trì niệm danh hiệu và thực hành các nghi thức về Đức Phật Dược Sư có thể tiêu t

Đại lễ Vu lan báo hiếu PL 2567 tại chùa Yên Lạc

Ngày 21-8 (6-7-Qúy Mão), chùa Yên Lạc (thôn Mỹ Châu, xã Thạch Ngọc, H.Thạch Hà – Hà Tĩnh) trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan báo hiếu PL 2567 – DL 2023, kỳ siêu, cầu nguyện Chư Phật tử tiền bối hữu công, cửu huyền thất tổ bách gia bá tánh.

Hình ảnh tang lễ Bồ tát Thích Quảng Đức

Sau khi Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt - Sài Gòn (nay là giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM) vào ngày 11-6-1963.

Trang 1  /  289