;

Bài viết của tác giả: Hồng Lam


Hà Tĩnh: Lễ động thổ xây dựng chùa Phượng Hoàng

Sáng ngày 10-3-2022 (8.2.Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN huyện Vũ Quang phối hợp chùa Phượng Hoàng cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ động thổ xây dựng chùa Phượng Hoàng (chùa Bồn), xã Đức Giang (huyện Vũ Quang – Hà Tĩnh).

Tìm tư liệu về cố Hòa thượng thượng Nhật hạ Sách

Hướng đến lần húy kỵ thứ 67 của cố Hòa thượng Thích Nhật Sách, thân nhân, quyến thuộc Bồ đề của Ngài và người có tâm huyết với Phật giáo Hà Tĩnh mong muốn tìm lại những thông tin về Ngài, về Phật giáo Hà Tĩnh trong thời kỳ1930 - 1955.

Hà Tĩnh: Lễ an vị tôn tượng Phật Bổn sư Thích Ca bằng đồng cao 5m

Sáng 28.11.Tân Sửu (31/12/2021), chùa Phúc Linh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, (Hà Tĩnh), tổ chức lễ an vị tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, tôn tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, tôn tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát tại đại hùng bảo điện vừa hoàn thàn

Hà Nội: Ngày tu an lạc 'đặc biệt' tại chùa Bằng

Theo sự chỉ dạy của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Bậc Tôn sư đáng kính của Đạo tràng Pháp Hoa, vào cuối mỗi năm, các Phật tử thuộc đạo tràng Pháp Hoa đều phải tu gia hạnh Phổ Hiền.

Trang 4  /  289