Bài viết của tác giả: Thích Trung Hữu


Tự hào là Phật tử

Chẳng lẽ những người Phật tử nghĩ rằng việc theo một tôn giáo là đáng xấu hổ, hay cản trở sự thăng tiến của họ trong công việc?

Vài suy nghĩ về vấn đề khất thực hiện nay

Khất thực là một hạnh tu, một truyền thống của chư tăng có từ thời đức Phật. Do bối cảnh văn hóa xã hội riêng của nước ta mà việc khất thực không được phổ biến đối với Phật giáo Việt Nam.

Trang 1  /  1