;

Bài viết của tác giả: Thiện Thông


Tôn giả Ananđà

Ngài con vua Hộc-Phạn, dòng Sát-đế-lợi, ở thành Ca-tỳ-la-vệ, em ruột Đề-bàđạt- đa, em con nhà chú của Phật Thích Ca. Thuở nhỏ, ngài có nhiều tướng tốt và thông minh tuyệt vời.

Thiền sư Vạn Hạnh - Con người độc dị của ngàn năm

Vạn Hạnh (938 – 1025) là tên một vị thiền sư người Việt có nhiều đóng góp trong việc mở ra triều đại nhà Lý, một trong những triều đại nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông được xem là cố vấn của vua Lê Đại Hành, là người thầy của Lý Công Uẩn, đã

Pho Tượng Bồ Đề Đạt Ma

Nghệ nhân Đào Văn Bắc và PT.Trần Lê Oanh trước giờ rước tượng về chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Khuyên ăn chay, đừng ăn mặn

Thầy dạy “ăn mặn” xuất xứ từ chữ “ăn mạng” mà ra. Sau này “ăn mạng” người ta nói quen riết thành ra ăn mặn cho dễ nghe.

Chùa Thiên Tượng một danh thắng Quốc gia

Chùa Thiên Tượng là một trong những danh thắng của Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã được mệnh danh là Hoan châu đệ nhị phong cảnh, được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh quốc gia năm 2005. Tuy nhiên, di tích này đang ngày càng bị lãng

Trang 1  /  1