;

phật đản


Hà Nội: Hân hoan ngày hội rước Phật về 'làng'

Miền Bắc

Hành trình đi bộ rước Phật của đoàn chính thức bắt đầu. Với đội ngũ đoàn rước hùng hậu gồm: Đội rồng, đội lân, đội bát bửu, đội lục cúng, đội cờ, đội hoa sen, đội âm nhạc dân tộc, và 4 kiệu Phật tượng trưng cho 4 giai đoạn: Đản sinh – Thành đạo - Thu