;

Bài viết của tác giả: TKN. Pháp Hỷ


Chuyện về một ni cô xinh đẹp

Câu chuyện đầy xúc động ở chùa Cần Linh dưới đây được sư cô Thích nữ Nguyên Hương người xuất gia với Sư bà Thích Diệu Niệm – cũng là nhân vật chính trong câu chuyện ghi lại. Bằng tất cả tấm lòng và sự trân trọng kính quý với Thầy - một vị Trưởng lão

Vô ngã – Vị tha

Bài viết này nhằm giúp các Phật tử ít có cơ hội tìm hiểu kinh điển nguyên nghĩa (công truyền và tinh yếu) liên quan đến những giáo lý căn bản và pháp hành phổ thông trong Đạo Phật.

Giáo dục trong gia đình theo tinh thần Phật giáo

Nhiều bậc cha mẹ có quan niệm sai lầm rằng con cái là sở hữu của họ, và họ là những người có toàn quyền quyết định vê số phận con cái mình trong thời gian chúng lệ thuộc vào cha mẹ.

Tiếng chim của cõi Tây phương Cực lạc

Chúng ta thường nghe rằng ở Phương Tây (của cảnh giới này, không phải Tây phương là Mỹ châu, Âu châu so với Á châu) có một cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh tên gọi là Tây Phương Cực Lạc do những lời phát nguyện cao thượng của ngài A-Di-Đà (Amitabha)

Trang 1  /  1