;

Bài viết của tác giả: Trần Phước Điền


Cách lập đàn và tụng Kinh Dược Sư

Cầu Phật và niệm Phật,tin tưởng nơi đức Phật hộ trì, mặt khác niệm Phật thì tự tâm trong lặng, không khởi lên dục vọng thất tình, bệnh tất mau lành.

Nghi thức cúng Quá đường

Giới tử đứng trước bàn ăn nghe tiếng khánh chắp tay đồng xá rồi ngồi xuống. Sau nghe ba hồi bảo chúng, đồng tụng bài cúng dường. (Tay trái bắt ấn Tâm sơn, tay mặt kiết ấn Tam Muội để dựa ngang phía trong miệng bát, rồi dâng lên ngang tán đồng tụng bà

Ý nghĩa về lễ Tổ tiên

Ngày nay, dù theo tôn giáo nào, người Việt Nam đều làm lễ gia tiên; thắp một nén nhang, cử hành lễ tưởng niệm tổ tiên vào ngày giỗ, Tết

Các nghi lễ Phật giáo

Trang nầy chĩ mong góp một bàn tay nhỏ cho các Phật tử cư trú tại các vùng xa xôi hẽo lánh, không có Chùa, không có Thầy, muốn thực hiện một Nghi Lễ Phật Giáo đơn giản cho cá nhân, cho gia đình hoặc cho thân hữu.

Nghi thức tổ chức hôn lễ theo Phật giáo

Việc kết hợp thành vợ chồng, quy luật luân lý của dân tộc Việt Nam muốn bắt buộc phải sống chung với nhau trọn đời. Hai bên cần phải hiểu biết lẫn nhau. Nhân đó cổ nhân đặt ra lễ nghi trang trọng để ràng buộc nhau về mặt tinh thần, ngoài những ràng b

Trang 1  /  1