Tai ương đổ xuống phận nghèo

Cần giúp đỡ

Hai bà cháu dắt díu nhau xuống thành phố Hà Tĩnh, gõ cửa nhà chùa, nhà thờ mong kiếm được ít tiền để khăn gói ra bệnh viện Hà Nội. Mẹ của đứa bé đã bị bệnh viện trả về vì không đủ tiền làm phẫu thuật...