Thơ -Truyện- Sách

Truyện Tích Phật Giáo

Giáo pháp của Đức Phật vô cùng bình đẳng, không có sự chênh lệch giai cấp, không có sự sai biệt giàu nghèo.

Phật giáo nhân gian của pháp môn Tịnh Độ

Trong muôn vàn pháp tu của phật giáo, Tịnh độ là pháp môn có tầm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân sinh cũng như hòa mình vào mọi ngỏ nghách của cuộc sống nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhất. Hơn nữa, pháp môn này rất dễ thực hành, nên nó vô cùn

Đạo Phật trong đời sống hàng ngày (1)

Sách này được viết ra nhằm mục đích đỡ bớt đôi phần mệt ngọc cho quý vị giảng sư và quý vị cán bộ văn hóa xã hội của Giáo hội Phật giáo. Chúng tôi đã y cứ vào huấn chỉ của quý vị lãnh đạo hai viện Tăng Thống và Hóa Ðạo để diễn giải cương lĩnh của nền

Tư tưởng Phật giáo trong thi ca Việt Nam

Cho đến nay tư tưởng Phật Giáo đã thấm nhuần trong tâm hồn Dân Tộc Việt Nam thành một khối keo sơn khó phai mờ và lay chuyển. Đạo Phật đã gắn liền với giòng Văn Học và cùng với sinh mệnh thăng trầm của Dân Tộc đã gần hai mươi thế kỷ.

Danh ngôn lời Phật dạy

Người xuất gia nếu thích đàm luận chuyện thế-tục, chuyện tranh-chấp, lợi lộc riêng tư thì chỉ khiến người tại gia khinh thường và chỉ-trích. Chỉ nên nói những việc khiến người nghe phát khởi lòng tin, phát bồ-đề-tâm, hoặc giải-trừ được bế-tắc và phiề

Trang 16  /  16   (316)