Thông báo

Thông báo chính thức khai trương Cộng đồng Rộng mở tâm hồn

Cộng đồng Rộng mở tâm hồn, trong ý nghĩa là nơi quy tụ những người có cùng mong muốn hướng đến một đời sống tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn, vận dụng những lời dạy quý báu của Đức Phật vào ngay trong cuộc sống hiện tại để mang lại lợi ích cho chính b

Thư mời xem phim cuộc đời Đức Phật

Ban văn hóa GHPGVN TP.HCM trân trọng kính mời chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa đến tham dự buổi chiếu phim “Cuộc đời đức Phật”

Cáo phó HT.Thích Nhật Tân hiệu Thuần Hòa tân viên tịch

BTS GHPGVN tỉnh Nam Định cáo phó kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Nhật Tân hiệu Thuần Hòa - Thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam -Nguyên ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định-Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật

Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tín tân viên tịch

Chúng con, chúng tôi vừa nhận được thông tin Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Tín - Pháp danh: Tâm Nhẫn - Ủy viên HĐCM TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì Sắc Tứ Long Sơn - số 22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang vừ

Hòa thượng Thích Đạt Đạo tân viên tịch

HT. Thích Đạt Đạo - Uỷ viên Thường Trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TW, Phó Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM vừa viên tịch.

Thông báo thành lập Ban Kiểm Tăng mùa ACKH PL.2557-DL.2013

Để sách tấn các Tăng Ni thực hiện lý tưởng cao cả của tinh thần Kiết hạ – An cư đồng thời thực hiện đúng theo tinh thần thông bạch về Kiết hạ An cư PL. 2557 – DL. 2013 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM đã hướng dẫn, Ban Chỉ đạo Kiết hạ An

Thông báo: Hòa thượng Thích Như Hỷ viên tịch

Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Hỷ - UVBTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận Viện chủ chùa Mỹ Thạnh - nguyên Trưởng ban nghi lễ Thành hội PG Phan Rang - Tháp Chàm - Cố vấn GĐPT Mỹ Nghĩa.

Trang 12  /  16   (303)