Tìm hiểu - Vấn đáp

Người Phật tử có nên nhậu để “mở rộng quan hệ”?

Sự trượt dài vào con đường ăn nhậu có nguy cơ đồng hành với việc sa sút về sức khỏe, tinh thần cũng như nhân cách khiến cho một người đàn ông khỏe mạnh, sáng suốt, là trụ cột của gia đình lại trở thành sâu rượu, say xỉn, yếu đuối và bạc nhược, mất đi

Người Phật tử có nên coi ngày tốt ngày xấu?

Người Phật tử chánh tín Tam bảo thì không cần và không nên xem ngày giờ tốt xấu trong mọi công việc, chỉ tin chắc nhân quả-nghiệp báo và chuyên tâm cải thiện, chuyển hóa những nghiệp nhân xấu ác làm nền tảng cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động để

Người Phật tử nên cử hành tang lễ như thế nào?

Trong lễ tang nên làm các "Phật sự" như : tụng kinh, niệm Phật v.v… Nhưng trong nghi thức lễ tang hiện nay ở Trung Quốc, người xuất gia chỉ tụng kinh, không đứng chủ lễ tang. Vì các nghi thức lễ tang đều do phái viên của tổ chức hội bảo trợ

Giải đáp thắc mắc người cư sĩ - Tứ Đế

Người có đức tin chân chính, hành theo đúng giáo pháp của Ðức Thế Tôn thì chắc chắn đắc đạo quả chẳng sai. Sở dĩ người không đắc được là vì hành không đúng theo lời Ngài dạy, người này cũng ví như người đi không đúng theo đường lối của người chỉ.

Nên giữ lòng tin như thế nào khi đi chùa gặp nhiều scandal ?

Tổ chức là do con người lập ra, nên nó sẽ xuất hiện với hình thức và tính chất như người lập ra nó. Và một điều hiển nhiên, những người trong chùa, đâu phải là qua khỏi cổng tam quan, cạo đầu, ăn chay là biến thành Thánh cả?

Tâm là thế nào?

Toàn tri toàn giác không thể được phát sinh mà không có nguyên nhân, bởi vì đâu phải mọi thứ luôn luôn là tòan tri toàn giác đâu. Nếu mọi thứ được sinh ra mà không liên hệ đến điều gì khác, chúng có thể tồn tại mà không có sự câu thúc - sẽ không có

Giải đáp thắc mắc người cư sĩ - Sống Chết

Ðức Thế Tôn có dạy trên đời này có năm điều mà chúng sinh không ai tránh khỏi, trong đó có một điều là Chết. Vậy thì cũng nên nghĩ, quán tưởng thường xuyên để tâm ta được thuần thục và không còn sợ cái chết nữa.

Cách làm cho trẻ mới sinh được bình an theo nhà Phật

Theo nhà Phật, khi sanh nở nên trì tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện, vì nhờ tụng kinh, cầu nguyện, làm việc phước thiện... sẽ tạo nên một nhân tốt chiêu cảm đến các vị hộ pháp, thiện thần và các vị ấy có thể hỗ trợ cho gia đình, cho đứa trẻ mới sinh

Tôn tượng đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà khác nhau ở điểm nào?

Tôn tượng đức Phật Di Đà, thông thường, có hai tượng mà chúng ta thường thấy: Tượng Ngài ngồi kiết già trên tòa sen, tay kiết định ấn, tương tợ Phật Thích Ca và tượng đứng trên hoa sen lơ lửng trong hư không, bên dưới là bể cả sóng nổi lên rất cao, m

Khi chết ta sẽ đi về đâu?

Tuỳ theo nghiệp nhân thiện hay ác mà con người sắp chết có những biểu hiện lâm chung khổ đau hay hạnh phúc để rồi tái sanh về cảnh giới lành hay dữ. Chung quy, cảnh giới mà con người tái sanh là cảnh giới tương ưng với sự khao khát và thoả mãn tự thâ

Những hội chúng xuất gia

Ai cũng biết Tăng-già là hội chúng Tỷ-kheo từ bốn người trở lên, thanh tịnh và lục hòa. Nhưng có những hội chúng Tỷ-kheo cũng đông đảo mà không xứng danh hoặc chỉ lạm xưng Tăng-già vì chưa thực sự hòa hợp và thanh tịnh. Nên Thế Tôn mới phân biệt có h

Tại sao người ta phải lễ bái, phải lạy Phật?

Khi lạy các Ngài, ta không mong một ân sủng nào, chỉ vì một lòng kính trọng đức hạnh cao cả của các Ngài, tự thấy mình hèn hạ, thấp kém, thế là mọi công đức từ đó phát sinh

Bị tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, được sanh về cỏi nào?

Người có thói quen niệm Phật, bất thần ai làm họ giựt mình, thì họ liền Mô Phật. Vậy tiếng Mô Phật đó, họ đâu có cần phải suy nghĩ. Do « tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp » hàng ngày của họ huân tập, mà tự động họ phát ra như thế thôi

Diệu dụng của Tàm Quý

Tàm quý có diệu dụng không thể nghĩ bàn như thế nên Thế Tôn mới gọi đó là hai pháp “che chở cho thế giới”. Nếu không có tàm quý thì thế gian này sẽ trở nên loạn lạc, thậm chí sẽ hỗn loạn, phi nhân tính như của thế giới súc sanh.

Những điều khó được ở đời

Những thăng trầm vinh nhục trong đời, trải nghiệm về sự được mất có đó rồi không đó, khiến chúng ta nhận ra giá trị của phước đức.

Trang 20  /  28   (554)