;

hạnh đầu đà


Góc nhìn về chùa to Phật lớn

Sự kiện - Vấn đề

Nếu nói chùa to Phật lớn, thì cả trong nước lẫn nước ngoài, được bao nhiêu ngôi chùa to Phật lớn, ở nước ngoài, Chùa vẫn phải đóng thuế, vẫn phải mua bảo hiểm, vẫn phải trả tiền nợ ngân hàng, vẫn phải trả tất cả các khoản chi phí khác...

Những điều cần biết về trộm Tăng tướng và lối tu đầu-đà khổ hạnh theo giới luật của Đức Phật

Đời sống

Người trộm tăng tướng trong Luật Phật giáo gọi là “theyyasaṃvāsaka” thường được dịch trong Hán cổ là “tặc trụ” (賊住) nghĩa là “giặc đang ở trong “Phật giáo]”. Đây là thuật ngữ chỉ những người có ý đồ bất chính, tự ý cạo đầu, tự đắp ba y (y thượng, y t

Hiểu rõ về 'Cúng Dường'

Khi 2 chữ “CÚNG DƯỜNG” thông qua mạng xã hội trở nên bị xuyên tạc, đánh tráo khái niệm thành một cái gì đó xấu xa và đầy danh lợi. Tuy nhiên, đã bao giờ quý vị tự hỏi lại các tu sĩ ấy đang dung tiền của quý vị vào mục đích gì chưa?

Tản mạn về nhà sư tu nhập thế

Nói về các nhà sư nhận tiền dâng cúng của bá tánh, cần phải hiểu nghiêm túc rằng các nhà sư cầm tiền của bá tánh cúng dường sử dụng vào mục đích gì? Để tiêu xài hoang phí, ăn chơi trác táng, thọ hưởng lạc thú, vinh thân phì da cho bản thân mình? Hay

Thảo luận hạnh đầu đà

Đời sống

Hạnh đầu đà (Dhuta) là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để trợ duyên cho sự thoát ly khỏi tham dục, là phương tiện quý báu tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não trần cấu.

13 hạnh tu đầu đà

Tìm hiểu - Vấn đáp

Hạnh đầu đà là một trong những hạnh tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, thoát ly khỏi tham dục, trừ bỏ phiền não cấu trần.Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo.

Chùm ảnh nét đẹp truyền thống trì bình khất thực

Đời sống

Khất thực là yếu tố quan trọng trong việc duy trì và truyền bá chánh pháp, thể hiện tinh thần hòa hợp giữa Tăng đoàn và xã hội, hình ảnh nhà tu được gần gũi thân thiện hơn với mọi người, không phân biệt tầng lớp giai cấp, chính trị mà tất cả nhà sư đ

Mang y bát đẹp bị Phật quở

Tìm hiểu - Vấn đáp

Thời Thế Tôn tại thế, y bát của Tỷ kheo sử dụng có tính tùy duyên, do gia chủ cúng dường, tốt xấu đủ loại. Ngoài ra, có khá nhiều Tỷ kheo nguyện mặc y phấn tảo, bằng cách lượm lặt những mảnh vải liệm xác chết quăng bỏ ngoài nghĩa địa hoặc vải hư rách