Bài viết của tác giả: Hồng Lam


Hà Nội: Ngày tu an lạc 'đặc biệt' tại chùa Bằng

Theo sự chỉ dạy của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Bậc Tôn sư đáng kính của Đạo tràng Pháp Hoa, vào cuối mỗi năm, các Phật tử thuộc đạo tràng Pháp Hoa đều phải tu gia hạnh Phổ Hiền.

Thành phố đầu tiên của Việt Nam nói không với thịt chó, thịt mèo

Hội An (Quảng Nam) đã định vị mình là 'Thành phố đầu tiên của Việt Nam không buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo và thân thiện với khách du lịch' thông qua các biện pháp nâng cao nhận thức cộng đồng, thực thi các quy định và chế tài để loại bỏ việc buôn

Hình ảnh chuẩn bị Giới đàn Nghệ Tĩnh lần V – năm 2021

Giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ V – năm 2021, được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh vào 02 ngày, từ 07 -11 đến 09-11-Tân Sửu (tức 10/12 đến 12/12/2021). Giới đàn Nghệ Tĩnh là sự kết hợp giữa Phật giáo Nghệ An và Phật giáo Hà Tĩnh từ n

Tạp chí Đuốc Tuệ

Tạp chí Đuốc Tuệ, cơ quan ngôn luận của Hội Phật giáo Bắc kỳ, là một trong số các tạp chí Phật học ra đời và tồn tại trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX. Trụ sở tạp chí đặt tại chùa Quán Sứ.

Nguyệt san Viên Âm

Nguyệt san Viên Âm, cơ quan Hoằng Pháp của Hội An Nam Phật học (Hội Phật Học Trung Kỳ).Năm xuất bản: 1942

Hà Tĩnh: Hội nghị tổng kết Phật sự 2021 - PL 2565

Chiều ngày 5-12-2021 (2.11.Tân Sửu), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh, BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2021và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022.

Trang 3  /  288