Bài giảng - Kinh

Tùy hỷ công đức

“Tùy” nghĩa là thuận theo hay theo cùng, “hỷ” là hoan hỷ, “công” là công đã lập được, “đức” là đức hạnh đã làm.

Lòng tin của người con Phật

Lâu nay chúng ta cứ ngỡ tin vào đức Phật là tin Ngài có đủ tất cả pháp nhiệm mầu, đủ công đức vô lượng vô biên. Chúng ta tin tưởng ở Ngài thì sẽ ban bố phước lành cho mình, sẽ gia hộ cho ta bình an, hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải,..

Tám điều giác ngộ bậc đại nhân - Điều giác ngộ 7

Học hiểu Phật pháp, ứng dụng Phật pháp để dần dần giải trừ nó là phương pháp xưa nay của những người tu Phật. Phật nói nó là ngũ dục nhưng nếu biết sử dụng thì nó sẽ giúp, chứ không hại chúng ta, nhưng hành giả phải khéo léo, sáng suốt mới có thể sử

Tu phước và tu huệ như thế nào?

Ngày hôm nay nếu bạn mỉm cười được, thảnh thơi được, an trú được trong hiện tại, vui hưởng được từng bước chân, từng tách trà, và từng nụ cười, thì cái vốn liếng hạnh phúc ngày hôm nay sẽ làm ra cái vốn liếng hạnh phúc cho ngày mai.

Tám điều giác ngộ bậc đại nhân - Điều giác ngộ 6

Người thiếu thốn thường cảm thấy thiệt thòi. Họ làm sao để vùng lên do vậy tạo nhân ác nhiều lắm, nghĩ bậy nói bậy làm bậy. Một khi rơi vào tình huống này, họ có những hành vi ác độc, sau chuốc vô số quả khổ đau. Trái lại, hàng Bồ-tát thường bố thí,

Kinh Đại Bảo Tích 9 - 10

Hán dịch: Nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi Việt dịch: Thích Trí Tịnh.

Tám điều giác ngộ bậc đại nhân - Điều giác ngộ 5

Ở ngoài đời người ta nói hết mình vì sự nghiệp hoặc hết mình với ai đó, còn trong đạo là sống hết lòng với Phật pháp, với thầy tổ, với huynh đệ. Khi sống hết lòng từ từ mình có được sự tin tưởng, thương mến. Để rồi huynh đệ có thể đem tất cả những nỗ

Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng giải về câu “Duy ngã độc tôn”

Nếu xét về bốn câu kệ đó với tinh thần Nguyên thủy thì dẫn đủ bốn câu: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử”, nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Tại sao ta hơn hết? Vì trong tất cả thế gian, t

Tám điều giác ngộ bậc đại nhân - Điều giác ngộ 3

Điều giác ngộ thứ ba của bậc đại nhân mở cho chúng ta hướng tiến là quay về nhận lại trí tuệ bản hữu của chính mình. Vất bỏ hết những gì mà lâu nay chúng ta ôm đồm, toan tính thì sẽ được giác ngộ. Giác ngộ thì trí tuệ sẽ tăng trưởng. Mong rằng đại ch

Kinh Đại Bảo Tích 7 - 8

Hán dịch: Nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi Việt dịch: Thích Trí Tịnh.

Tám điều giác ngộ bậc đại nhân - Điều giác ngộ 1

Trong công phu tu hành nếu chúng ta cố gắng, phấn đấu chấp nhận kiên nhẫn yên sống thì niềm vui sẽ đến. Từ niềm vui đó nỗ lực công phu đến một giai đoạn chúng ta vượt qua khó khăn gọi là tiệm ly. Tiệm là lần lần, ly là lìa thoát, lần lần sẽ được lìa

Trần Nhân Tông - Sở đắc giải thoát và tư tưởng Phật học

Từ đầu thế kỷ XXI, trước các khủng hoảng của các tư tưởng hệ, bao gồm tư tưởng khoa học, khủng khoảng môi sinh và đạo đức xã hội, triết lý nhân bản thực tại luận của Điều Ngự Giác Hoàng càng nổi bật nét đặc thù rất đáng được thời đại tham cứu.

Thượng đế theo quan điểm Phật giáo

HT Thích Thiện Tâm, Ủy Viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban Phật giáo Quốc Tế TƯ, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh; Phó Hiệu trưởng Trường Cao Trung Phật học T

Trang 6  /  12   (240)