Giáo dục

Đức Phật nói Pháp gì khi mới chào đời?

Ngược dòng thời gian cách đây 2627 năm kể từ ngày Đức Phật thị hiện thế gian, lần đầu tiên khi 7 bước chân Đức Phật đặt xuống thế giới này, Ngài liền dõng dạc tuyên bố:

Ý nghĩa & mục đích của Khóa tu Phật thất

Khóa tu Phật thất lần đầu tiên được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp từ ngày 2-5 đến 9-5-1999 (17-3 đến 24-3 Kỷ Mão) với số lượng 68 Phật tử tham dự.

Trách vụ Phật tử tại gia

Phần đông Phật tử quy y Tam Bảo mà chưa ý thức nhiệm vụ mình phải làm gì đối với mình, đối với mọi người, đối với đạo.

Trang 10  /  10   (183)