Miền Bắc

Hà Nội: Ngày tu an lạc 'đặc biệt' tại chùa Bằng

Theo sự chỉ dạy của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Bậc Tôn sư đáng kính của Đạo tràng Pháp Hoa, vào cuối mỗi năm, các Phật tử thuộc đạo tràng Pháp Hoa đều phải tu gia hạnh Phổ Hiền.

Ninh Bình: Lễ hằng thuận ấm áp tại chùa Bích Thượng

Ngày 14/10/2021 (Nhằm ngày 9 tháng 9 năm Tân Sửu), chùa Bích Thượng (Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình) tổ chức Lễ Hằng thuận cho đôi bạn trẻ Nguyễn Bảo Tùng (pháp danh Phúc Hân) và Phan Thị Ngọc Diệp (Pháp danh Liên Diệp).

Trang 2  /  60   (1190)