Miền Nam

Hơn 12 000 sinh viên về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu

Hơn 12.000 sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài địa bàn Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự ngày tu “Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp” được tổ chức vào ngày 12/06/2022 (nhằm 14/05 Nhâm Dần) vừa qua.

Hơn 3200 Giới tử đã trở về Giới đàn Thiện Hoa

Sáng ngày 16/04/2022 (nhằm ngày 16/3/Nhâm Dần) là ngày thứ 2 Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu, Ban tổ chức tiếp tục đón Giới tử trở về tuyển Phật trường Thiện Hoa để nhận phù hiệu, an đơn và nhập đàn Thọ giới.

Ngày tu 'Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp'

Ngày 10/04/2021 (nhằm 10/03 Nhâm Dần), gần 650 bạn sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự ngày tu “Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp”.

Trang 1  /  77   (1533)