Nghi lễ

Vài suy nghĩ về ý nghĩa Cầu Siêu

Tất cả chúng sinh các loài đều từ nghiệp mà sinh ra, nghiệp ấy do tâm tạo, chuyển nghiệp cũng từ tâm mà chuyển. Do vậy ý nghĩa siêu độ, cứu giúp người âm thoát khỏi khổ đau có hiệu quả hay không là do tâm lượng con người quyết định. Giải thoát khổ đa

Ý nghĩa và Nghi thức cúng ngày Vu Lan

Vu Lan đã trở thành ngày lễ “Báo hiếu”. Điều này hoàn toàn phù hợp với tư tưởng Phật giáo trong việc coi trọng “Tứ Ân” (ơn cha mẹ, ơn tổ quốc, ơn chúng sinh và ơn Tam Bảo). Đây cũng chính là nét giao thoa của Phật giáo với nền văn hóa Việt.

Ý nghĩa ba lạy trong đạo Phật

Hầu hết các tôn giáo đều có lễ lạy nhưng với nghi thức và ý nghĩa khác nhau. Với Phật Giáo, ý nghĩa và cách thức lễ lạy khác với các đạo giáo khác.

Ý nghĩa dâng cúng Hoa, Đèn, Hương

Đức Phật là một bậc sáng suốt, đã chấm dứt sự phiền não và khổ đau, một đấng hoàn hảo, chứng được trí tuệ bát nhã vàgiác ngộ chân lý vô thượng, đáng được tôn kính và đảnh lễ.

Tiếp độ người chết

Trong giai đoạn Trung ấm, cứ sau mỗi 7 ngày thì thần thức lại chết đi sống lại. Nếu có ai cúng cho ăn thì được hưởng (bầy đồ ăn mà không gọi tên thì thần thức không được hưởng), vì thế họ còn được gọi là hương linh (linh hồn sống bằng mùi hương).

Ý nghĩa lễ cầu nguyện

Nghi lễ có tác dụng rất lớn đối với các tôn giáo. Phật giáo dù không coi trọng, nhưng nghi lễ vẫn chi phối phần lớn các sinh hoạt Phật sự, đôi khi còn là hoạt động chính của một ngôi chùa, để đáp ứng nhu cầu của quần chúng và nhu cầu hoằng pháp.

Nghi thức lạy Phật buổi sáng

Nghi thức này được trích từ nghi lạy 108 lạy của Hòa thượng Trí Thủ. Hòa thượng Quang Nhuận chùa Hiếu Quang đã chia phần lạy 48 lời nguyện của đức Phật A-di-đà vào nghi lễ Tịnh độ buổi tối. Phần còn lại chúng tăng lạy vào buổi sáng trong nghi lễ Công

Hỏi & Đáp về Nghi lễ

Vái lạy đề là lễ nghi ở thời cổ đại, nhưng cả hai đều có chỗ khác nhau. Căn cứ vào quy định của lễ tục thời cổ đại thì vái chỉ cần cung tay chào chứ không cần phải quỳ.

Nghi cúng dường lễ Phật đản

Là đệ tử Phật, chúng ta tiếp xúc với sự ra đời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là chúng ta có cơ hội tiếp xúc với tâm Bồ đề nơi Ngài và ở nơi mỗi chúng ta.

Vài nét về ý nghĩa tắm Phật

Nhớ lại, ngày xưa khi còn là một chú bé ngây thơ, hằng năm, tôi thường theo mẹ tôi đến chùa dự lễ Phật Ðản vào ngày mùng tám tháng tư âm lịch. Hồi đó, ở quê các chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc Tông đều cử hành đại lễ Phật Ðản vào ngày mùng tám, chớ

Ý nghĩa chắp tay như thế nào?

Hỏi: Tại sao người Phật tử khi tụng kinh lễ bái hoặc chào hỏi nhau lại chắp tay. Vậy xin hỏi ý nghĩa chắp tay như thế nào ?

Nghi lễ hành trì chú Chuẩn Đề

Nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn đề đã có rất nhiều trong kinh sách Mật giáo – Kinh Phật. Hầu như ai tu, nghiên cứu về Mật giáo đều cũng đã biết.

Đại ý các bộ Kinh thường tụng

Mỗi tập kinh Phật thuyết ra đều có ý nghĩa giáo huấn tuỳ với căn cơ của chúng sanh. Do đó, muốn biết công đức của mỗi loại kinh tụng, người Cư sĩ cần phải hiểu đại khái tóm lược ý nghĩa của mỗi cuốn kinh.

Cứu độ thân Trung Ấm trì tụng

Những bài kệ này thường được tụng đọc trong lúc khai thị cho thần thức. Được hiểu theo đúng nghĩa, những bài kệ này chính là chánh đạo.

Nghi thức Cúng Sao

Hàng năm vào ngày rằm tháng giêng thường gọi là Lễ Thượng Nguyên, đa số người Việt Nam chúng ta thường cúng sao tại chùa hay tại nhà để cầu giải trừ tai ương, tật bệnh trong năm .

Lời Giới Thiệu Về Nghi Lễ Trong Phật giáo

Ðạo Phật là đạo giải thoát, chuyển mê thành ngộ, thấy tánh tỏ tâm, vượt sống khỏi chết, lìa khổ được vui...do đức Thích Ca Mâu Ni khai sáng từ Ấn Ðộ trước Tây Lịch 563 năm, được lưu truyền tại nhiều quốc gia trên thế giới, qua nhiều thời kỳ và cơ duy

Sắp xếp bàn thờ để có may mắn theo quan niệm người xưa

Trong quan niệm của người Việt, ban thờ trong mỗi gia đình – nơi thờ cúng gia tiên, tưởng nhớ tổ tiên là nơi trang nghiêm, tôn kính nhất. Thế nhưng phong tục tốt đẹp từ ngàn đời này có những nguyên tắc sắp xếp, trang hoàng riêng mà không phải ai cũng

Trang 5  /  8   (158)