niệm phật trị bệnh ung thư


Hiểu đúng về ung thư và hóa giải ung thư như thế nào?

Sức khỏe

Quan điểm cho rằng ung thư là bệnh vô căn cứ, rồi tế bào ung thư là tế bào ác tính có khả năng tăng sinh, xâm lấn, di căn…rồi giết chết cơ thể là quan điểm sai lầm chết người. Lý thuyết về ung thư này đã khiến cho rất nhiều người chết oan và luẩn quẩ

Ai đang bệnh nặng hãy nhớ làm điều này

Sức khỏe

Khi trong gia đình có người đau bệnh nặng thì người bệnh và người thân cũng nên giúp trợ niệm tinh tấn để có thêm năng lực gia trì, chuyển hóa được nghiệp xấu ác, gặp được thầy gặp được thuốc, bệnh tật mau lành.

Thiếu máu nguy cơ mắc ung thư

Sức khỏe

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy có khoảng 30-90% người bị ung thư cũng bị thiếu máu. Thiếu máu và ung thư có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Thiếu máu đã được phát hiện là một yếu tố nguy cơ phát triển ung thư.