Từ khóa: thiền sư thích nhất hạnh


Thiền rải tâm từ: Nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc

Tìm hiểu, cuốn Thiền Rải Tâm Từ: Nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc mang đến nhiều giá trị lợi ích thiết thực, khi đem vào ứng dụng trong đời sống hàng ngày cho những ai thật sự muốn hướng đến những giá trị sống đích thực.

40 năm tìm lại một thâm tình

Bài viết này tạp chí Vô Ưu đã đăng, nay tác giả xin biên soạn lại để như là một nén tâm hương kính dâng lên Đức trưởng lão Hòa thượng – thượng Nhất hạ Hạnh vừa mới viên tịch tại Tổ đình chùa Từ Hiếu TP. Huế.

Bảy ngày lặng lẽ ‘Chánh niệm’ con nghe

Tổ quốc nhìn từ xa, từ những trải nghiệm và quán chiếu Thầy làm mới pháp Bụt ở Tây phương và giải quyết hiệu quả nhiều căn bệnh thế kỷ từ Chánh niệm.

Chuyện nhân duyên…

Kết nối sự trùng hợp và những linh tính từ những năm Thầy bạo bệnh, rồi phút giây Thầy về Từ Hiếu…

Trang 1  /  7  (122)