;

Bài viết của tác giả: Minh Tuệ


Hà Tĩnh: Lễ khánh thành nhà thờ Tổ chùa Thiên Tượng

Hôm nay, ngày 29/1/2013(nhằm ngày 18/12/Nhâm Thìn) Ban đại diện Phật giáo thị xã Hồng Lĩnh, và Đại đức Thích Chánh Thành đã long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ Tổ chùa Thiên Tượng. Phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại hội Phật giáo toàn quốc: Ngỡ ngàng chờ đợi 5 năm sau

Đại hội Phật Giáo nhiệm kỳ 7 đã hoàn mãn. Trên ngàn đại biểu trong và ngoài nước vui vẻ vì 5 năm mới gặp nhau một lần. Đại hội là dịp để các đại biểu gặp nhau; tổ chức đại hội, hướng dẫn sinh hoạt đại hội đã có ban tổ chức lo nên các đại biểu đều vô

Đại đức Thích Tâm Mẫn về đích chùa Đồng khoảnh khắc lịch sử

Với tiêu chí kế thừa - ổn định và phát triển của Đại hội PG kỳ 7, khi đại hội đang tiến hành nghi thức cuối cùng cho nhiệm kỳ 7, thì trên non Yên Tử, ĐĐ Tâm Mẫn cũng đặt bước chân cuối cùng đến chùa Đồng, đỉnh cao nhất của Trúc Lâm Yên Tử vào lúc 9.3

Lúc nào cũng nên "tốt khoe, xấu che"?

Ông bà thường nói: “Tốt thì khoe, xấu thì che”, đúng thế; Một người bị bệnh hiểm nghèo, mặc cảm nên lánh xa mọi người, khi xóm làng đều biết và cảm thông, anh ta trở lại thân thiện , thường tâm sự với mọi người về căn bệnh và nguyên nhân đưa đến bệnh

Tự tánh Quán Âm (kỳ cuối)

Qua 10 bài nói về âm thanh, từ vật lý đến tâm lý, sinh thức, siêu thức và năng lượng vũ trụ, giúp cho một cái nhìn tổng quát về âm lực, nghiệp lực, nghiệp thức và năng lượng hóa giải từ các pháp môn.

Tự tánh Quán Âm (10)

Hành giả tiến tu giải thoát có nghĩa phải giải thoát ngay tâm phân biệt, ngay ý tưởng vọng niệm; khi hành giả trang bị cặp mắt của Bồ Tát quán Thế Âm “ Chiếu kiến ngũ uẩn giai không” thì tinh thần “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” sẽ giúp hành giả

Tự tánh Quan Âm (9)

Quán âm là pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm hay hành giả quán âm hành tập, hòa nhập vào từ trường vũ trụ để phát triển tâm từ và quán sát các loại hình khổ đau của chúng sanh hay nhu cầu tục đế mà hóa giải bằng ánh sáng tuệ tri hầu đưa đến tuệ giác.

Tự tánh Quan Âm (8)

Thân người là thân nghiệp, ngoại trừ hóa thân và nguyện lực thân của chư Bồ Tát, tất cả thân chúng sanh ít nhiều đều mang theo một số nghiệp chướng nhất định.

Trang 5  /  9