;

Bài viết của tác giả: Pháp Âm - Trần Đức Kiểng


Hà Tĩnh: Bước đầu phục dựng lại ngôi cổ tự Báo Ân

Sáng ngày 14/10/2015 (ngày 02/9/Ất Mùi), tại thôn Hựu Ninh, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà. Đại đức Thích Quảng Duyên trụ trì chùa Xuân Đài, cùng chính quyền địa phương, đông đảo Phât tử long trọng làm lễ khai quang tẩy uế và an vị tôn tượng Phật tại ngôi

Hà Tĩnh: Buổi lễ sám hối đáng nhớ tại chùa Kim Quang

Tối ngày 05/12/2014, (nhằm ngày 14/10/ Giáp Ngọ) nhận lời thỉnh cầu của các Phật tử và Đạo tràng chùa Kim Quang , xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh, Đại đức Thích Quảng Duyên đã quang lâm bổn tự làm lễ sám hối.

Quỳnh Viên ngôi cổ tự nơi khởi nguồn của Phật giáo miền Trung

Chùa được tọa đông đỉnh Long Ngâm, hướng Tây, nơi đây là cảnh sơn thủy hữu tình, có tiếng sóng thoang thoảng nhưng rất tĩnh lặng của dãy núi Nam Giới hùng vĩ, lại nhộn nhịp của tàu thuyền ra vào Cửa Sót. Có Ao Tăm: Nơi Chữ Đồng Tử gặp công chúa Tiên

Trang 1  /  1